هر روز!
هر روز!

تأثیرات یوگا بر کاهش وزن در دوران میانسالی : تأثیرات

تأثیرات یوگا بر کاهش وزن در دوران میانسالی : تأثیرات

تأثیرات یوگا بر کاهش وزن در دوران میانسالی
: تأثیرات یوگا بر کاهش وزن در دوران میانسالی
: حرکات یوگا و مدیتیشن برخلاف دویدن روی دستگاه «تردمیل» کالری نمی سوزاند، اما مطالعات اخیر نشان می دهد که به کاهش وزن و کنترل وزن افراد در میانسالی کمک می کند.

به گزارش : متخصصین دریافتند، افرادی که دچار اضافه وزن هستند و در سنین ۵۰ سالگی به سر می برند و به ط

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید