هر روز!
هر روز!

تأثیر اسیدپلی لاکتیک در جوانسازی پوست تأثیر اسیدپلی لاکتیک در

تأثیر اسیدپلی لاکتیک در جوانسازی پوست تأثیر اسیدپلی لاکتیک در

تأثیر اسیدپلی لاکتیک در جوانسازی پوست
تأثیر اسیدپلی لاکتیک در جوانسازی پوست : تأثیر اسیدپلی لاکتیک در جوانسازی پوست
: تأثیر اسیدپلی لاکتیک در جوانسازی پوست
: از دیرباز تا کنون انسان به دنبال جاودانگی بوده است، ولی هنوز نتوانسته به آن دست پیدا کند اما برای جوان ماندن و توقف پیری راه هایی مانند اسیدپلی لاکتیک را کشف کرده است. اسیدپلی لاکتیک یک فیلر پوستی سنتتیک است که در صورت نزدیک شده و موجب تولید کلاژن توسط خود فرد می شود. این نوع فیلر یک محرک دانسته می شود. این ماده غیرسمی بیش از 40 سال به عنوان ماده نخ بخیه مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین تاثیر آن در نیمه تحتانی صورت است.
به گزارش : برخلاف فیلرهای دیگر، تاثیر این ماده فوری نیست بلکه با تحریک تولید کلاژن خود بدن نتایج به تدریج طی چند ماه ظاهر می شوند. احتمالا برای رسیدن به نتیجه مطلوب 3 تزریق ماهانه لازم است. با هر تزریق، تحریک دوباره کلاژن خودش انجام می شود. پس از 6 تا 4 هفته برای دیدن اثر کامل، زمان لازم است.
بعد از درمان:
برای کاهش تورم یا کمبود، تا چند روز هر چند ساعت به مدت 15 دقیقه از کمپرس سرد استفاده کنید. اگر کبودی ایجاد شود معمولا در عرض 10 تا 7 روز از بین می رود.
در صورت نیاز می توانید 4 تا 2 هفته بعد از درمان برای روتوش مراجعه کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید