هر روز!
هر روز!

تأثیر غذای حلال و حرام : تأثیر غذای حلال و

تأثیر غذای حلال و حرام : تأثیر غذای حلال و

تأثیر غذای حلال و حرام
: تأثیر غذای حلال و حرام

به گزارش : 2- هر کس لقمه حلال بخورد، فرشته‏ ای بالای سر او می‏ایستد و برای او طلب مغفرت می‏ نماید تا از خوردن دست بکشد.
3- هر کس غذای حلال بخورد خداوند قلب او را تا چهل روز نورانی می‏ گرداند.
و در مورد اجتناب از غذای حرام و کسب حرام هم روایات زیادی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم وارد شده از آن جمله:
1- هر کس از راه غیر حلال مالی بدست آورد، توشه‏ اش به سوی آتش است.
2- خدای تعالی می‏ فرماید: «هر کس توجهی نکند که ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید