هر روز!
هر روز!

تأثیر ژن ها در خیانت به شریک زندگی : تأثیر

تأثیر ژن ها در خیانت به شریک زندگی : تأثیر

تأثیر ژن ها در خیانت به شریک زندگی
: تأثیر ژن ها در خیانت به شریک زندگی
تأثیر ژن ها در خیانت به شریک زندگی
به گزارش : دانشمندان استرالیایی در تحقیقات خود دریافتند، تغییرات در یک ژن خاص احتمال خیانت به شریک زندگی را افزایش می دهد.
محققان دانشگاه کوئینزلند یک ژن واحد را شناسایی کردند که تغییرات در این ژن، افراد را مستعد خیانت به همسر می کند؛ این تحقیق نشان می دهد که خیانت احتمالا از پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ به ارث می رسد.
ایزوله کردن ژن های خاص بسیار دشوار است، چراکه هزاران ژن بر رفتار انسان تأثیر می گذارند و اثر هر ژن منفرد بسیار محدود و کم است.
در این تحقیق، اطلاعات بیش از ۷۳۳۰ دوقلو در سنین ۱۸ تا ۴۹ سال مورد بررسی قرار گرفت؛ ۹٫۸ درصد مردان و ۶٫۴ درصد زنان در ۱۲ ماه گذشته به همسر خود خیانت کرده بودند.
محققان تفاوت بین این دو نرخ را بین دوقلوهای همسان و غیرهمسان مورد مقایسه قرار دادند که نتایج نشان داد ۶۳ درصد رفتارهای خیانت کارانه در مردان و ۴۰ درصد این رفتارها در زنان ریشه ارثی دارند.
محققان همچنین دریافتند که زنان با تغییرات خاص در ژنی موسوم به AVPRIA، بیشتر مستعد بروز رفتارهای خیانت کارانه می شوند؛ این ژن در تولید هورمون وازوپرسین آرژنین که با تنظیم رفتارهای اجتماعی در ارتباط است، نقش دارد.
دکتر «برندان زیچ» سرپرست تیم تحقیقاتی تأکید کرد: مد روز |آرایش |سرگرمی |اخبازژنتیکی افراد بر وفاداری آنها به زندگی مشترک و پیشگیری از خیانت تأثیر می گذارد.
«زیچ» خاطر نشان کرد: شواهد تجربی درخصوص تأثیرات این ژن خاص (AVPRIA) بر خیانت زنان کشف نکردیم و برای تأیید یافته های اخیر، به تحقیقات بیشتری نیاز داریم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید