هر روز!
هر روز!

تاثیرات MRI بر روی جنین : تاثیرات MRI بر روی

تاثیرات MRI بر روی جنین 
 : تاثیرات MRI بر روی

تاثیرات MRI بر روی جنین
: تاثیرات MRI بر روی جنین , داشتن اسکن های MRI در سه ماهه اول بارداری با افزایش خطر مرده زایی، نقص تولد یا مرگ بعد از تولد، از دست دادن بینایی و شنیدن و سرطان در چهار سال اول زندگی کودکان ارتباط ندارد.
به گزارش : تاثیرات MRI بر روی جنین , پژوهشگران در کانادا طی تحقیقاتی که بر روی بیش از یک میلیون و چهار تولد در طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ انجام دادند به این نتیجه رسیده اند که اسکن های MRI در سه ماهه اول بارداری خطری برای جنین به همراه ندارد.
سپس زنانی که در سه ماهه اول بارداری شان اسکن MRI داشتند با زنانی که این اسکن ها را انجام نداده بودند مورد مقایسه قرار گرفتند. کودکان نیز تا سن چهارسالگی تحت مطالعه بودند.
نتایج نشان می داد که داشتن اسکن های MRI در سه ماهه اول بارداری با افزایش خطر مرده زایی، نقص تولد یا مرگ بعد از تولد، از دست دادن بینایی و شنیدن و سرطان در چهار سال اول زندگی کودکان ارتباط ندارد.
چالش ها در مورد قرار گرفتن در معرض MRI ناشی از این نگرانی است که بافت جنینی توسط میدان های فرکانس رادیویی MRI گرم شود.
تاثیرات MRI بر روی جنین - : تاثیرات MRI بر روی جنین
: تاثیرات MRI بر روی جنین
البته در مورد زنانی که گادولینیم – پیشرفته تصویربرداری MRI را انجام داده بودند خطر بالای کمی برای مشکلات پوستی، مرده زایی در بین کودکان متولد شده مشاهده شد.
میزان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید