هر روز!
هر روز!

تاثیرگذارترین صحنه طارمی مقابل الاهلی +عکس تاثیرگذارترین صحنه طارمی مقابل

تاثیرگذارترین صحنه طارمی مقابل الاهلی +عکس تاثیرگذارترین صحنه طارمی مقابل

تاثیرگذارترین صحنه طارمی مقابل الاهلی +عکس
تاثیرگذارترین صحنه طارمی مقابل الاهلی +عکس : تاثیرگذارترین صحنه طارمی مقابل الاهلی +عکس
: تاثیرگذارترین صحنه طارمی مقابل الاهلی +عکس
ده نفره شدن پرسپولیس مقابل الاهلی، باعث شد وظایف طارمی در ترکیب پرسپولیس عوض شود و او از دروازه فاصله بگیرد. طارمی دقایقی که پرسپولیس نیاز به گل دوم داشت، نتوانست هیچ ضربه ای به چارچوب دروازه الاهلی بزند اما با یک تاثیر کوچک، سرنوشت تیمش را عوض کرد.
به گزارش : زمانی که بشار رسن ضربه کرنر را در دقیقه ۸۱ زد، یکی از مدافعان الاهلی روی آن تاثیر گذاشت. محمد العویس دروازه بان الاهلی هم بلافاصله تصمیم گرفت از دروازه خارج شود تا توپ را مشت کند اما طارمی با جاگیری هوشمندانه، مقابل این دروازه بان ایستاد تا عویس به جای زدن توپ، با عصبانیت او را هل بدهد و به عقب برگردد. همین ممانعت، باعث جلوگیری از دور شدن توپ توسط دروازه بان الاهلی و بهم ریختن تمرکز او شد تا بازیکنان پرسپولیس، به راحتی از فرصت استفاده کنند و توپ را به سمت دروازه حریف بزنند.
این سه فریم، جاگیری طارمی در مسیر محمد العویس و هل دادن او توسط دروازه بان الاهلی را نشان می دهدبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید