هر روز!
هر روز!

تاثیر انیمیشن بر کودکان تاثیر انیمیشن بر کودکان : تاثیر

تاثیر انیمیشن بر کودکان تاثیر انیمیشن بر کودکان : تاثیر

تاثیر انیمیشن بر کودکان
تاثیر انیمیشن بر کودکان : تاثیر انیمیشن بر کودکان
: تاثیر انیمیشن بر کودکان
: به نام یگانه عالم
به گزارش : باید بدانیم انیمیشن ها بر رشد شخصیتی کودکان و نوجوانان تاثیر زیادی دارند. بعضی از انیمیشن ها از خشونت های بسیاری برخوردارند و کودکان از شخصیت های اصلی آن ها الگو برداری می کنند 
باید قبل از اینکه کودک به دیدن انیمیشنی بنشیند، حتما توسط والدین کنترل شده باشد. تا انیمیشنی برای کودک انتخاب گردد که مناسب با سن درک و فهم او باشد.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید