هر روز!
هر روز!

تاثیر جذاب بودن پدر برروی دختر و پسرش!؟ روانشناسان دریافته اند؛

تاثیر جذاب بودن پدر برروی دختر و پسرش!؟ 
 روانشناسان دریافته اند؛

تاثیر جذاب بودن پدر برروی دختر و پسرش!؟
روانشناسان دریافته اند؛ در حالی که هر دوی والدین روی جذابیت و زیبایی فرزندان دخترشان تاثیر می گذارند اما جذابیت و زیبایی به فرزندان ذکور به ارث نمی رسد.
به علاوه پروفسور دیوید پریت و پروفسور الیزابت کورنول دو روانشناس دانشگاه سنت اندروز، دریافته اند که زیبایی چهره مادر روی جذابیت فرزند پسرش تاثیری ندارد.
بر اساس این فرضیه، عجیب و غیرمعمول نیست که والدین جذاب، صاحب یک دختر زیبا و خوش صورت شوند اما از این زیبایی به فرزند پسر آنها چیزی نمی رسد.

منبع: isna.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید