هر روز!
هر روز!

تاثیر جنس مخالف بر عزت نفس! جنس مخالف نقش بسیار

تاثیر جنس مخالف بر عزت نفس! 
 جنس مخالف نقش بسیار

تاثیر جنس مخالف بر عزت نفس!
جنس مخالف نقش بسیار مهمی در شکل گیری و تحول تصویر بدنی فرد دارد. دوستی با جنس مخالف در عین اینکه می تواند
منبع : tebyan.net

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید