هر روز!
هر روز!

تاثیر نماز بر تعادل ناقل های عصبی (1) دستگاه عصبی

تاثیر نماز بر تعادل ناقل های عصبی (1) دستگاه عصبی

تاثیر نماز بر تعادل ناقل های عصبی (1)
دستگاه عصبی انسان از میلیاردها سلول عصبی( نورون) تشکیل شده است. توجه کنید که خالق یکتا، همه این سلول ها را با نظمی خارق العاده و اعجاب انگیز، در کنار هم قرار داده است.
در این میان ناقل های عصبی(نوروترانسمیترها)، مواد شیمیایی بسیار ریزی هستند که در هر لحظه ای از حیات انسان، دچار میلیاردها تغییر شگرف می شوند و ارتباط اجزای دستگاه عصبی را با یکدیگر و با سراسر بدن، فراهم می کنند.
با پیشرفت علم در دهه های اخیر روشن شده است که تمام فرآیندهای جسمی و روانی بشر در ارتباط نزدیک با تغییرات این ناقل های عصبی است؛ به عنوان مثال، افزایش برخی ناقل های عصبی در سیستم اعصاب، از جمله یک ناقل عصبی به نام "دوپامین" منجر به ایجاد شادی در انسان می شود و

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید