هر روز!
هر روز!

تاریخچه تقلب و روشهای آن تاریخچه تقلب و

تاریخچه تقلب و روشهای آن 
 تاریخچه تقلب و

تاریخچه تقلب و روشهای آن
 
تاریخچه تقلب و روشهای آن
 
تاریخچه تقلب از جایی شروع می شود که " حسن کچل " برای نخستین بار به مکتب رفت . از بد ماجرا ، همان روز امتحان ماهیانه کودکان مکتب بود ؛ لیک حسن کچل از روی تنبلی چشمان چپش را بر روی ورقه ی همزاد انداخت تا نکته ای بس ارزشمند از ورقه ی فوق الذکر دشت کند .
این بود که اولین تقلب تاریخ بشری رقم زده شد . البته این تقلب با روش های بسیار ابتدایی بشری رقم زده شد. البته این تقلب باروش های بسیار ابتدایی (در مقابل ترفند های کنونی ) صورت گرفت . بدین ترتیب که حسن با کلی زور زدن خود را به بالای ورقه ی همزاد رسانید و خیلی راحت مطالب را کش رفت . از آن به بعد تقلب دوران طلایی خود را آغاز کرد .
 
روش های نوشتاری
1. نوشتن روی کف پا ، پس کله ، پشت گوش و ... 2. نوشتن روی دیوار ، روی میز ، پشت نیمکت ، زیر نیمکت ، پشت لباس یا مانتوی دانش آموز جلویی ، ... 3. نوشتن به روی دستمال کاغذی ، پاکت نامه ، ... 4. نوشتن و لوله کردن تقلب و جاسازی آن در حفره های مختلفی از جمله بینی ، دهن ، گوش ، فک پایین ، دریچه آئورت ، ...
 
روش های باکلاس
1. استفاده از ماشین حساب مهندسی 2. استفاده از موبایل 3. استفاده از آیینه ، موچین ، لوازم آرایشی ، فیلم ، عکس ، ...
 
روش های بی کلاس
1. شیره مالیدن بر سر یکی از بچه درس خون ها 2. خم کردن سر به روی ورقه ی طرف به صورت تابلو
 
توجه :
اگه در این امر تبحر کافی ندارید ، اصلاً سمت این کار نرید ؛ که عواقبی جز‌ء ضایع شدن و اخراج و تابلو شدن ندارد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید