هر روز!
هر روز!

تاریخ ومحل مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور1390 : مسابقات پاورلیفتینگ

تاریخ ومحل مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور1390 
 : مسابقات پاورلیفتینگ

تاریخ ومحل مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور1390
: مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور از 26شهریور الی 2مهر در زرین شهر اصفهان برگزار میگردد کنگره نوجوانان وجوانان 26وکنگره بزرگسالان وپیشکسوتان 30شهریور ساعت9شب میباشد.

تاریخ ومحل مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور1390 : تاریخ ومحل مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور1390
: تاریخ ومحل مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور1390
به گزارش :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید