هر روز!
هر روز!

تا کنون «آتش به اختیار» چه کارهایی کرده‎اید؟ سیاست >

تا کنون «آتش به اختیار» چه کارهایی کرده‎اید؟ 
 سیاست >

تا کنون «آتش به اختیار» چه کارهایی کرده‎اید؟
سیاست > احزاب و شخصیت ها - در پی فرمان رهبری به عملکرد فرهنگی «آتش به اختیار»، نشریه حزب‎الله که هفته‎نامه خبری-تبیینی وابسته به پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری است، یکی از ستون‎های خود را به این موضوع اختصاص داده است.
به گزارش : به گزارش خبرآنلاین، این نشریه از مخاطبان خود خواسته است تا اقدامات «آتش به اختیار»شان را برای نشریه حزب‎الله ارسال کنند. دو نمونه ارسال خوانندگان نشریه حزب الله را در ادامه ببینید:
تا کنون «آتش به اختیار» چه کارهایی کرده‎اید؟ : تا کنون «آتش به اختیار» چه کارهایی کرده‎اید؟
: تا کنون «آتش به اختیار» چه کارهایی کرده‎اید؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید