مسیر سبز
مسیر سبز

تبليغات با ايده، بر قلب‌ها مي‌نشيند تبليغات، به زور پول

تبليغات با ايده، بر قلب‌ها مي‌نشيند 
 تبليغات، به زور پول

تبليغات با ايده، بر قلب‌ها مي‌نشيند
تبليغات، به زور پول شايد ديده شود ولي با ايده بر قلب‌ها مي‌نشيند و خاطره‌ اذهان مي‌شود. رسانه، بودجه، محصول، نيروي انساني و... همگي از عوامل دخيل در ميزان اثربخشي تبليغات هستند.به گزارش ايسنا، در وبلاگي آمده است:‌ اما به راستي کداميک نقش اساسي‌تري به نسبت سايرين دارد؟ علم يا ثروت؟
چنانچه بودجه‌ تخصيص داده شده، به اندازه‌ي مورد نياز و متناسب نباشد، تاثيري مشخص و معلوم در کاهش ميزان اثرگذاري تبليغ خواهد داشت.
انتخاب رسانه نيز کارکرد کليدي دارد و صد البته خود محصول چنانچه فاقد ويژگي‌هاي رقابتي و متمايز در قبال رقبا باشد که داستان مشخص است.
اما اگر چهاربند ترازوي بودجه و محصول هم جور باشد و احيانا کار به کاردان سپرده نشود چه اتفاقي خواهد افتاد؟ به بيان ديگر تاثير ضعف هر کدام از عوامل دخيل در ميزان اثربخشي تا چه اندازه است؟ کمبود بودجه محسوس‌تر است يا کمبود متخصص؟ علم يا ثروت؟!
مقايسه کنيد آنچه را که بر در و ديوار شهرتان به نام تبليغ مي‌بينيد يا آنچه را که جعبه‌ جادو به آن مي‌گويد: پيام بازرگاني. تا دلتان بخواهد تبليغ بانک مي بينيد. بانک‌ها هم که در محصولات، مزيت رقابتي آن چناني نسبت به هم ندارند يعني درعامل محصول تقريبا باهم برابرند. بودجه‌ي تبليغات هم که خدا را شکر کم نيست، پس در اين شرايط نسبتا برابر چه مي‌شود که هميشه کار نهايي، نمونه باکيفيتي نيست؟
امروز تفکر ديزاين و خلاقيت در ايجاد ايده‌هاي بکر و نو، برگ برنده متوليان تبليغات به مثابه مزيت رقابتي شان است. چه بسا برنامه‌هاي تبليغاتي که با حداقل بودجه، کاري مي‌کنند کارستان که ميلياردها دلار بودجه ي بدون ايده توان انجام آن ندارند.
شايد بد نباشد بسياري از نمونه‌هايي که هر روز با آنها مواجهيم را با نگاهي ديگر برانداز کنيم مخصوصا که بحث بحران‌هاي اقتصادي و کاهش هر روزه بودجه‌هاي تبليغاتي بسيار داغ است. چنانچه نمونه‌هايي را سراغ داريد که کفه ايده تبليغاتي‌شان به نسبت ميزان بودجه تخصيصي و ساير عوامل مي‌چربد، معرفي کنيد.
حرف آخر: تبليغات به زور پول شايد ديده شود ولي با ايده بر قلب‌ها مي‌نشيند و خاطره اذهان مي‌شود.

منبع : ایسنا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید