مسیر سبز
مسیر سبز

تبلیغات برتر جهانی (10) تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات در

تبلیغات برتر جهانی (10) 
 

 تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات در

تبلیغات برتر جهانی (10)

تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1-  تبلیغات اجتماعی


Concept (مفهوم) : رعایت بیشتر قوانین Slogan (شعار تبلیغاتی) : IN TOWN , CAR ACCIDENTS DON’T JUST HAPPEN TO CARS Technique (روش و تکنیک) : همانند سازی مفهوم

2-  FedexConcept (مفهوم) : بالاترین تعهد Slogan (شعار تبلیغاتی) : We live to deliver Technique (روش و تکنیک) : طنز

3- لوازم موسیقی GibsonConcept (مفهوم) : نهایت قدرت Slogan (شعار تبلیغاتی) : Welcome to ground zero Technique (روش و تکنیک) : استفاده از تصاویر حک شده در ذهن (انفجار اتمی)

۴- هواپیمایی Swiss airConcept (مفهوم) : صندلیهای راحت تر Slogan (شعار تبلیغاتی) : World’s most refreshing airline Technique (روش و تکنیک) : جلب توجه با استفاده از تصاویر غیر معمول برای ذهن

۵-  شامپوی ضد شوره Head & ShouldersConcept (مفهوم) : پاک کنندگی Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی (با تخته پاک کن)

 6- سس کچاپ  HEINZConcept (مفهوم) : ایجاد ارزش Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی

7- چسب قطره ای Henk


Concept (مفهوم) : نهایت قدرت و سرعت در چسبندگی Technique (روش و تکنیک) : اغراق / پیوند با خاطرات خوش

8- لبنیات PINARConcept (مفهوم) : بسیار با ارزش و قیمتی بودن Technique (روش و تکنیک) : ایجاد ارزش / اغراق (استفاده از چاقوی درجه بندی شده برای این محصول )


LAND CRUISER  – TOYOTA - 9


Concept (مفهوم) : دسترسی به ناشناخنه ها Technique (روش و تکنیک) : تلفیق برند (نشانه و آرم و لوگو) با ایده و سوژه

۱۰ - تبلیغات اجتماعی (بنیاد کمک به کودکان)Concept (مفهوم) : همین امروز، فردا دیر است Technique (روش و تکنیک) : تحریک احساسات و عواطف ایده ای بسیار خلاقانه و شگفت انگیز در تبلیغات با استفاده از امکانات و توانایی رسانه های چاپی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید