مسیر سبز
مسیر سبز

تبلیغات برتر جهانی (7) تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات در عصر

تبلیغات برتر جهانی (7) 
 تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات در عصر

تبلیغات برتر جهانی (7)
تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1. هواپیمایی BRITISH AIRWAYS


Concept (مفهوم) :  آرامش و امنیت

Slogan (شعار تبلیغاتی) : more beds, more places, more sleep

Technique (روش و تکنیک) : تلفیق با لحظات خوش زندگی


2. پوستر تبلیغاتی mazdaConcept (مفهوم) : اتومبیل خانواده

Slogan (شعار تبلیغاتی) : The Family Sportwagon

Technique (روش و تکنیک) :  طنز و اغراق


3. وسایل آشپزخانه WMFConcept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Sharper than you think

Technique (روش و تکنیک) :  اغراق و بزرگنمایی
توضیح : تصویر فوق یک چاقو تیزکن است.


4. آدامس EXTRAConcept (مفهوم) : محافظت از دندانها

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Takes Care of your Teeth

Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی و انتقال ارزش به کالای مورد نظر


5. چاقوی Wuesthof


Concept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Technique (روش و تکنیک) :  اغراق و بزرگنمایی

توضیح : ایده بسیار زیبا و خلاقانه که از شناخت بسیار خوب طراح این ایده از قدرت و توانایی های تبلیغات چاپی ناشی گردیده و نمایشی بسیار زیبا از قدرت این چاقو برای برشهایی حتی به ضخامت کاغذ را به اجرا دراورده است .


6. انجمن حمایت از حیوانات WWFConcept (مفهوم) :  حمایت از حیوانات

Slogan (شعار تبلیغاتی) : Support our fight against illegal hunting

Technique (روش و تکنیک) : آگاهی و تحریک


7. لبنیات طعم دار YoplaitConcept (مفهوم) : قدرت و ایجاد وجه تمایز

Slogan (شعار تبلیغاتی) : BURSTING WITH BIG FRUIT

Technique (روش و تکنیک) : اغراق و بزرگنمایی وجه تمایز


8. باغ وحش بوئنوس آیرس
Concept (مفهوم) : تغییر ترجیح مخاطب

Technique (روش و تکنیک) : مقایسه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید