مسیر سبز
مسیر سبز

تبلیغات برتر جهانی (9) تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات

تبلیغات برتر جهانی (9) 
 

 تبلیغ سیتی: اهمیت تبلیغات

تبلیغات برتر جهانی (9)

تبلیغ سیتی:  اهمیت تبلیغات در عصر مدرن با توجه به رشد تولید و در نتیجه رقابت در بازار افزایش یافته است. شکی نیست که زندگی ما بدون حضور تبلیغات باعث محرومیت از خیلی چیزهای ارزشمند می شود.

1- باغ وحش بوئنوس آیرس
Concept (مفهوم) : رسیدن کانگروها به باغ وحش Technique (روش و تکنیک) : طنز

۲- انجمن ملی اهدای عضو National Association for Organ Transplant
Concept (مفهوم) : تعجیل در کمک Slogan (شعار تبلیغاتی) : We don’t have enough donors Technique (روش و تکنیک) : تحریک احساسات و عواطف

۳- تبلیغات اجتماعی (رعایت سرعت مجاز)Concept (مفهوم) : سرعت مرگ آفرین است Slogan (شعار تبلیغاتی) : The faster you get, the faster you go Technique (روش و تکنیک) : پیوند با مفاهیم حک شده در ذهن مخاطب

4- ارسال مرسولات FedEx deliveryConcept (مفهوم) : سرعت (رساندن مرسوله فقط در یک روز) Slogan (شعار تبلیغاتی) : We live to deliver Technique (روش و تکنیک) : مقایسه

5- دوربینهای FUJI FILM

Concept (مفهوم) : اولویت و ترجیح در انتخاب Slogan (شعار تبلیغاتی) : Nobody can resist in front of a fine pix Technique (روش و تکنیک) : طنز
6-  آدامس Fluogum


Concept (مفهوم) : حتی از خمیردندان هم برای دندان بهتر است Technique (روش و تکنیک) : جایگزینی و انتقال ارزش به کالای مورد نظر

7- انجمن حمایت از جنگلهای آمازون (برزیل)Concept (مفهوم) : آغاز حمایت از همان لحظه تصمیم به عضویت ایده ای فوق العاده و بسیار خلاقانه جهت آغاز عضویت و ارسال فرم عضویت که در پشت تصویر جنگل چاپ شده و با بریدن فرم عضویت عملاً فردی که در حال آتش روشن کردن در جنگل است را از تصویر جدا و باعث حفاظت از جنگل می شود . Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک

8- سس کچاب HEINZ


Concept (مفهوم) : نهایت سوزانندگی Technique (روش و تکنیک) : پیوند مفاهیم مشترک (با چوب کبریت سوخته)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید