مسیر سبز
مسیر سبز

تبلیغات جالب یک خمیر دندان +عکس تاپ ناپ: تبلیغات جالب

تبلیغات جالب یک خمیر دندان +عکس 
 تاپ ناپ: تبلیغات جالب

تبلیغات جالب یک خمیر دندان +عکس
تاپ ناپ: تبلیغات جالب یک خمیر دندان با نام ماکسیم است که درون دندان ها را با سازه هایی از تمدن بشری در مصر و یونان نشان میدهد. منظور از پخش این تبلیغات شاید این باشد که در صورتی که مسواک زده نشود باکتری های داخل دندان چنین تمدن هایی برپا خواهند کرد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید