هر روز!
هر روز!

تجدید نیرو پس از مدتی ورزش تجدید نیرو پس از

تجدید نیرو پس از مدتی ورزش تجدید نیرو پس از

تجدید نیرو پس از مدتی ورزش
تجدید نیرو پس از مدتی ورزش : تجدید نیرو پس از مدتی ورزش
: تجدید نیرو پس از مدتی ورزش
: ورزش کردن یکی از عادت مهم برنامه روزانه هر انسان برای سلامتی باید باشد که برای ان باید برنامه ریزی دقیقی داشت که علاوه بر ایجاد نشاط ضامن سلامتی بدنی نیز شود.

به گزارش : بدن باید برای سازگاری، قوی تر شدن، انعطاف پذیری و رسیدن به هدف تناسب اندام “مورد فشار” باشد. اما اگر عضلات، مفاصل و سیستم های بدن به طور مداوم و البته شدیدا تحت فشار باشند، بی آنکه فرصتی برای تجدید نیرو بیابند، تحلیل رفته و در نهایت که صدمات جبران ناپذیری درپی خواهد داشت و بالطبع عملکرد و اهداف تنزل خواهد نمود.
راه حل؟ تجدید نیرو. بسیاری از برنامه های ورزشی شامل “هفته ی تجدید نیرو” یا هفته ایی با شدت کمتر هستند، زیرا به بدن کمک می کند تا به طور موثرتری بازیابی شود. برای آنهایی که به مدت دو سال یا بیشتر و به طور مداوم ورزش می کنند، پس از هر چهار تا شش هفته ورزش، یک هفته ی تجدید نیرو در نظر گرفته مشی شود که هفته ی تشویقی محسوب می شود. اما برای تازه کارها هفته ی تجدید نیرو پس از هر ۸ تا ۱۲ هفته است.
شیوه های کلاسیک تجدید نیرو شامل کاهش شدت یا مداومت بر ورز ش های معمول و یا کاهش تعداد دفعات آن است. چند نمونه عبارتند از:
تصور کنید در حال انجام حرکت deadlift، به عنوان یکی از تمرینات ورزشی معمول خود هستید. در جلسات پیشین، ممکن است که چهار ست را با پنج بار تکرار و وزنه ی ۱۰ تا ۱۱ کیلویی انجام داده باشید. در طول هفته ی تجدید نیرو، تمرین را به چهار ست با پنج تکرار و وزنه ی ۹ کیلویی تقلیل دهید.
مثال بالا را درنظر بگیرید، به جای کم کردن وزنه، تعداد کل تکرارها را کاهش دهید. بنابراین به جای چهار ست، فقط دو تا سه ست انجام دهید.
اما شیوه های دیگری نیز برای کاهش فشار روی بدن و استراحت به ذهن، البته با محرک های متفاوت، وجود دارد. اکثرا می دانیم استراحت های ذهنی در حین ورزش به اندازه ی استراحت های جسمی مهم هستند.
این سه جایگزین را در هفته ی تجدید نیروی بعدی امتحان کنید:
در همان مثال deadlift، می توانید ضخامت میله را به برای خلق محرکی متفاوت، اما مشابه تغییر دهید. شیوه مورد علاقه ی من استفاده از Fat Gripz (یا هر شیوه ی دیگری که ضخامت میله هالتر را افزایش می دهد) است. با یک میله ی ضخیم تر، مجبور به استفاده از وزنه ی کمتر خواهید بود، چیزی که به تجدید نیروی بدن کمک خواهد کرد، در عین حال که روی الگوی ورزشی یکسانی کار می کنید. می توانید تقریبا با هر تمرینی که در آن میله کلیدی است، این نحوه را پیاده کنید، بارفیکس دست جمع از جلو، دو سر بازو، دمبل لانگز، پرس سینه و جلو بازو یا تغییرات کششی و غیره. تنها مطمئن شوید که ایمن و سالم می مانید و از نقطه ی شکست میله تمرینی را انجام نمی دهید.
برای تمرینات دو طرفه (استفاده از هر دو بازو یا هر دو پا) مانند deadlift، squat، bench press و غیره. سعی کنید یک طرف از بدن (یک بازو و یک زانو) یا ۴۰ تا ۵۰٪ از وزن خود را درگیر کنید. برای مثال، در همان deadlift بمانیم: به جای چهار ست با پنج بار تکرار و وزنه ی ۱۰ کیلویی و یک هالتر، از یک جفت دمبل ۲ تا ۲.۵ کیلویی و یک پا استفاده کنید. هنگامی که پس از انجام تمرین احساس راحتی نمودید، تعداد ستها و وزنه ها را برای تاثیر بیشتر افزایش دهید.
نمونه های دیگر:
– bench press با دمبل و یک بازو به جای با هالتر و دو بازو
– squat تک پا و یا squat دو مرحله ای به جای منظم و دوپا
– حرکت row با یک دمبل و تک دست به جای دو دمبل و دو دست
درست برخلاف نکته ی قبلی، اگر تمرینات را یک طرفه انجام می دهید، آن را به تمرینات دوطرفه با وزنه ی مشابه تغییر دهید. بنابراین به جای deadlift تک پا و با دمبل ۲ کیلویی، یک deadlift با هالتر دوطرفه و وزنه ی ۲ کیلویی را امتحان کنید. این وزنه برایتان سبک خواهد بود و این نکته ی تجدید نیرو است. با تمرینات دوطرفه وزنه را حتی الامکان سریع حرکت دهید. این حرکت سریع فشار ناشی از وزنه ی کمتر را از مفاصل بر می دارد، اما با کامل نمودن ورزش به همان اندازه عضلاتتان را تحریک کرده اید، در عین حال نیاز کلی را کاهش داده اید.
به شما بستگی دارد که چگونه می خواهید به هفته ی تجدید نیرو برسید، اما مهم نیست از چه شیوه ای استفاده می کنید. هدف کلی باید کاهش استرس، هم جسمی و هم روحی، باشد بنابراین می توانید نیروی خود را باز یابید و برای پیشرفت ادامه دهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید