هر روز!
هر روز!

تجربیات زنان مبتلا به ویروس ایدز تجربیات زنان مبتلا

تجربیات زنان مبتلا به ویروس ایدز 
 تجربیات زنان مبتلا

تجربیات زنان مبتلا به ویروس ایدز
تجربیات زنان مبتلا به ویروس ایدز : تجربیات زنان مبتلا به ویروس ایدز
: تجربیات زنان مبتلا به ویروس ایدز
: به گزارش : بیشتر از ١٠بار من با گوش‌های خودم شنیدم که یارو خواسته فحش بده به طرف گفته ایدزی! (م. ٢٨ساله، بیوه، خیاط)
الف. ویژگی‌های عمومی پاسخگویان
ب. طرد و ابعاد آن در بیماران مبتلا
طرد از روابط اجتماعی
طرد نمادین
ایدز هراسی همه بیماری‌های صعب‌العلاج ترس شخص مبتلا و افرادی که با او تعامل دارند را به همراه دارند. سه ترس عمده که در رابطه با ایدز وجود دارند عبارتند از:
نقل‌قول‌های ذیل نشان‌دهنده ایدزهراسی است که از متن مصاحبه‌ها استخراج شده:
نبود حمایت‌های اجتماعی
تجربه طرد در حوزه بهداشت و درمان
طرد اقتصادی
این متن مبتنی است بر مقاله‌ای با عنوان «تجربه زیسته زنان مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی از روابط اجتماعی» نوشته «ستار پروین» و «ایوب اسلامیان» که در نشریه «زن در توسعه و سیاست» به چاپ رسیده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید