مطالب جالب!
مطالب جالب!

تجمع معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی جمعی از معلمان

تجمع معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی 
 جمعی از معلمان

تجمع معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی
جمعی از معلمان خرید خدمتی، بعدازظهر دیروز برای پیگیری مطالبات صنفی خود درمقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كردند.   به گزارش ایسنا،این معلمان عنوان می‌كردند كه خواهان استخدام خود و یا استمرار فعالیت خود به صورت شركتی هستند.   این چندین بار طی ماه‌های اخیر است كه این معلمان با مطالبه‌ی مذكور جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع كرده‌اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید