هر روز!
هر روز!

تجهیزات مراقبت های ویژه با استاندارها فاصله دارد تجهیزات مراقبت

تجهیزات مراقبت های ویژه با استاندارها فاصله دارد تجهیزات مراقبت

تجهیزات مراقبت های ویژه با استاندارها فاصله دارد
تجهیزات مراقبت های ویژه با استاندارها فاصله دارد : تجهیزات مراقبت های ویژه با استاندارها فاصله دارد
: تجهیزات مراقبت های ویژه با استاندارها فاصله دارد
: سوادکوهی گفت: متاسفانه نیمی از تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه غیراستاندارد است و به‌روزرسانی این تخت‌ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌‌ها صورت گیرد.
به گزارش : علی امیر سوادکوهی، رییس انجمن مراقبت‌های ویژه کشور در مورد آخرین وضعیت حاکم بر امکانات بخش‌های مراقبت‌های ویژه کشور به ایلنا گفت: سال گذشته امکانات خوبی در اختیار بخش مراقبت‌های ویژه قرار گرفت و ما ۲۲۰۰ تخت موجود را به ۷۲۰۰ تخت افزایش دادیم با این وجود هنوز با استاندار‌ها فاصله داریم. متاسفانه نیمی از تخت‌های مراقبت‌های ویژه ما غیراستاندارد است و به‌روزرسانی این تخت‌ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌‌ها صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که ما با آن‌ها دست به گیربان هستیم به بحث آموزش بازمی‌گردد. باتوجه به اینکه ما بار‌ها برای بالابردن سطح پرستاران و پزشکان با معاونت آموزش وزارت بهداشت رایزنی‌هایی انجام دادیم ولی متاسفانه هیچ جوابی از سوی معاونت آموزش وزارت بهداشت به ما نرسید. معاونت آموزش وزارت بهداشت یکی از ضعف‌های این وزارتخانه محسوب می‌شود که هیچ کمکی به بالا رفتن سطح نیروهای تحت پوشش خود ندارد.
سوادکوهی به افزایش قیمت تخت‌‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در خصوص بحث قیمت‌ تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه نسبت به سال گذشته ۱۵ درصدی افزایش داشته‌ایم و سعی می‌کنیم امکانات بهتری به بیماران ارئه بدهیم. ما در امر خدمات‌رسانی کمبود‌هایی داریم ولی این موضوع تنها به انجمن مراقبت‌ها ویژه بازنمی‌گردد. امیدواریم در ادامه با بالابردن سطح اطلاعات پرستاران و مشخص شدن تعرفه پزشکان وضعیت موجود بهبود پیدا کند.
رییس انجمن مراقبت‌های ویژه در مورد طرح تحول سلامت گفت: طرح تحول سلامت را می‌توان یک طرح موثر توصیف کرد ولی متاسفانه برای این طرح برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام نشد است. با توجه به رکود طرح تحول سلامت کشور هنوز هم برای برنامه‌ریزی و رسیدگی به این طرح دیر نشده است. طرح تحول سلامت کشور می‌تواند به نوعی به بالا رفتن سطح سلامت جامعه کمک کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید