هر روز!
هر روز!

تخم مرغ رولی ژاپنی دیده اید؟ (عکس) : تخم مرغ

تخم مرغ رولی ژاپنی دیده اید؟ (عکس) : تخم مرغ

تخم مرغ رولی ژاپنی دیده اید؟ (عکس)
: تخم مرغ رولی ژاپنی دیده اید؟ (عکس)
: تعجب نکنید. این تخم مرغ های رولی که می بینید اسباب بازی نیستند! تخم مرغ های رولی که توسط ژاپنی ها ساخته شده است.
 
به گزارش : یک شرکت ژاپنی با جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ از هم و ترکیب مجدد آن ها به صورت رولی، تخم مرغ ها را با بسته بندی نوین به بازار ارائه می دهد.
 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید