هر روز!
هر روز!

تخیل در کودکان و سلامت روانی آنها : تخیل

تخیل در کودکان و سلامت روانی آنها 
 : تخیل

تخیل در کودکان و سلامت روانی آنها
: تخیل در کودکان و سلامت روانی آنها
: تخیل در کودکان و سلامت روانی آنها

: به گزارش : گه‌گاه، ممکن است کودک سه ساله‌تان شما را به یکی از دوستان تخیلی خود معرفی کند. بعضی‎ها برای خود تا مدتی حدود شش ماه، دارای یک همراه تخیلی هستند، بعضی دیگر وانمود می‌کنند که هر روز هم‌بازی خود را عوض می‌کنند، در حالی که عده‌ای دیگر اصولاً فاقد چنین هم‌بازی‌هایی هستند یا به جای آن، جانوران فرضی را ترجیح می‌دهند. با برخورد به چنین تصوراتی نگران آن نشوید که شاید تجسم این دوستان تخیلی، نشانه‌ای از تنهایی کودک‌تان یا یک آشفتگی عاطفی باشد. این تخیلات، در حقیقت راه خلاقی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید