ترجمه تخصصی ، ترجمه مقاله ، سایت ترجمه
ترجمه تخصصی ، ترجمه مقاله ، سایت ترجمه
 لینک
ترجمه-دانشجویی-300x109.png

ترجمه دانشجویی

هدف از ترجمه دانشجویی یا ترجمه آموزشی ، کمک به دانشجویان در فراگیری اصول بنیادی یک زبان و یا در سطح پیشرفته تر، تکمیل دانش و معلومات آنان در سبک ویژه نگارش خود می باشد که البته پیوسته وسیله ای برای رسیدن به هدف ترجمه مقاله خواهد بود و نه خود هدف.

از نقطه نظر ادموند کاری ” ترجمه به امر تدریس کمک می کند ، اما تدریس (به تنهایی) نمی تواند به ترجمه خدمت کند.”در حقیقت بهتر است که برای پرهیز از ابهام، از عبارات فرانسوی ترجمه از زبان مادری و ترجمه به زبان مادری در این چهارچوب استفاده کنیم، زیرا هر دوی این عبارات دقیقا به ترجمه مقاله به عنوان یک تمرین دانشجویی اطلاق می شوند.
ادامه مطلب در سایت کاراپن.
http://karapen.net

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید