مطالب جالب!
مطالب جالب!

ترجمه‌های فارسی شازده کوچولو شازده کوچولو به چه کسی تقدیم

ترجمه‌های فارسی شازده کوچولو 
 شازده کوچولو به چه کسی تقدیم

ترجمه‌های فارسی شازده کوچولو
شازده کوچولو به چه کسی تقدیم شده است اگزوپری در آغاز کتابش می‌نویسد: «به لئون ورث وقتی پسر کوچکی بود»؛ داستان این اهدانامه عجیب در آغاز «شازده کوچولو» قصه جالبی دارد، ورث به خاطر کتابش که «33 روز» نام دارد مشهور است. اوایل سال‌های 1930 او مجبور شد
ریشه‌های شازده کوچولو از کجا بود؟اگزوپری خلبان بود و داستان زندگی‌اش، خود ماجرای جذابی دارد، هرچند شازده یک داستان سوررئال است، اما می‌توان ریشه‌هایی از واقعیت را در آن پیدا کرد. این داستان فراز‌مانی در خرد‌سیاره ب 612 می‌گذرد. سیاره‌ای که وجود خارجی ندارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید