هر روز!
هر روز!

ترفندهای مدیریت پوشه ها در ویندوز : ترفندهای مدیریت پوشه

ترفندهای مدیریت پوشه ها در ویندوز : ترفندهای مدیریت پوشه

ترفندهای مدیریت پوشه ها در ویندوز
: ترفندهای مدیریت پوشه ها در ویندوز
– کلید میانبر گذاری برای یک پوشه اگر شما قصد داشته باشید که به دسترسی پوشه مدنظرتان سرعت ببخشید، می توانید برای آن یک کلید میانبر یا یک کدمیانبر تعیین نمایید. برای اینکار بر روی پوشه مدنظر کلیک راست کرده، سپس وارد بخش Properties شوید. از بین زبانه ها وارد زبان Shortcut شده و در کادر مربوط به Shortcut key در میانه صفحه، کلیدمیانبر مدنظر خودتان را وارد نمایید.

به گزارش : – بازکردن آخرین پوشه های بسته شده به عنوان مثال شما اگر تبهای درون یک مرورگر را ببندید، می توانید با استفاده از کلیدمیانبر CTRL+SHIFT+T آنها را دوباره فراخوانی نمایید. اما چنین قابلیتی به صورت پیشفرض بر روی ویندوز وجود ندارد. برای اینکار می توانید ابتدا نرم افزار UndoClose را دانلود کرده سپس به راحتی آخرین پوشه های بسته شده خودتان را دوباره اجرا نمایید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید