هر روز!
هر روز!

ترک عادت موجب مرض نه، موفقیت است! ترک عادت موجب

ترک عادت موجب مرض نه، موفقیت است! ترک عادت موجب

ترک عادت موجب مرض نه، موفقیت است!
ترک عادت موجب مرض نه، موفقیت است! : ترک عادت موجب مرض نه، موفقیت است!
: ترک عادت موجب مرض نه، موفقیت است!
: برای رسیدن به موفقیت، چه کارهایی را به طور مداوم انجام می دهید؟
به گزارش : عادت ها لازمه زندگی هستند. آنها به ما کمک می کنند نظم و برنامه زندگیمان را حفظ کنیم. لزوماً بد یا خوب نیستند، همان چیزی هستند که هستند. وقتی هدفی تعیین می کنید، آن زمان است که تعیین می کنید عادتی شما را به سمت آن هدف می برد یا از آن دورتان می کند؟
چه عادتی را می توانید همین امروز ترک کنید تا سطح موفقیتتان بالاتر رود؟
چندبار تابحال شده که کاری را فقط به دلیل اینکه دیده ایم یک نفر دیگر انجام می دهد انجام داده ایم؟ بعضی اوقات لازم است از خودمان بپرسیم چرا فلان کار را اینطوری انجام می دهیم. همیشه راه های ساده تر دیگری هم برای انجام یک کار خاص وجود دارد.

منبع :

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید