هر روز!
هر روز!

تزیین شلوار جین، آموزش تصویری تزیین شلوار جین تزئین شلوار

تزیین شلوار جین، آموزش تصویری تزیین شلوار جین تزئین شلوار

تزیین شلوار جین، آموزش تصویری تزیین شلوار جین
تزئین شلوار جین
اگر از رنگ و مدل شلوار خود خسته شده اید می توانید با کمی پارچه طرحدار، گذاشتن اندکی وقت برای برش و دوخت و دوز به شلوارهای خود بخصوص آنها که جسن لی و جین هستند طرح و مدلی نو دهید. تصاویر را نگاه کنید، آن قدر گویا هستند که نیازی به هیچ توضیح اضافه نداشته باشند.
تزئین شلوار جین
: ایده های تزیین شلوار جین
تزیین شلوار لی
تزیین شلوار جین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید