هر روز!
هر روز!

تزیین فضای سبز تزیین فضای سبز ایده ی

تزیین فضای سبز 
 تزیین فضای سبز 
 ایده ی

تزیین فضای سبز
تزیین فضای سبز
ایده ی جدید برای تزیین فضای سبز ، در این روش از دو دستکش نایلونی بعنوان قالب دست استفاده می شود . مواد مورد نیاز : ۱- دستکش نایلونی دو عدد ۲- خاک و کمی گچ ۳- دوعدد گلدان روش انجام کار : کمی گچ و خاک را با هم مخلوط کنید و با اضافه کرده آب گچ خاک را به درون دستکش نایلونی بریزید . دستکش را به فرم زیر در یک گلدان قرار دهید تا خشک شود .

پس از یک روز دستکش نایلونی را پاره کرده و قالب دست را دربیاورید . می توانید کمی ریزه کاری اضافه کنید مثل تراشیدن ناخن و … . سپس دست ها را به شکل زیر در باغچه قرار داده و گیاهی وسط آن بکارید .
 

 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید