هر روز!
هر روز!

تست معتبر افسردگی : تست معتبر افسردگی :

تست معتبر افسردگی : تست معتبر افسردگی 
 :

تست معتبر افسردگی
: تست معتبر افسردگی
: گردآوری: این تست یکی از معتبرترین تست های افسردگی موجود است. سعی کنید به همه سوالات و به ترتیب پاسخ دهید.
 
به گزارش : گاهی بیش از دیگران این خود ما هستیم که دوست داریم تیپ واقعی و دنیای حقیقی درون مان را به طور منطقی بشناسیم. این تست آسان، ابزاری دقیق برای شناخت بخش های مهم از تیپ شخصیتی شماست.
تست 1
الف) خود را غمگین احساس نمی کنم.
ب) خود را دل گرفته یا غمگین احساس می کنم.
ج) خود را همیشه دل گرفته یا غمگین احساس می کنم و نمی توانم به حالت عادی برگردم.
د) به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس می کنم که ناراحت می شوم.
ه) به قدری خود را غمگین یا بی نشاط احساس می کنم که تحملش را ندارم.
 
تست 2
الف) نسبت به آینده، بدبینی یا ناامیدی خاصی ندارم.
ب) نسبت به آینده ناامید نیستم.
ج) احساس می کنم که هیچ امیدی به آینده ندارم.
د) احساس می کنم که هرگز نخواهم توانست مشکلات را تحمل کنم.
ه) احساس می کنم که آینده ناامیدکننده است.
 
تست 3
الف) احساس نمی کنم که شکست خورده ام.
ب) احساس می کنم که شکست خورده تر از نصف مردم هستم.
ج) احساس می کنم که کارهای باارزش و معنی دار بسیار کمی انجام داده ام.
د) وقتی به گذشته نگاه می کنم، غیر از شکست های زیاد، چیز دیگری نمی بینم.
ه) احساس می کنم شخص کاملا شکست خورده ای هستم.
 
تست 4
الف) نارضایتی خاصی ندارم.
ب) در اکثر مواقع احساس بی حوصلگی می کنم.
ج) مثل گذشته برای هیچ چیزی خوشحال نمی شوم.
د) از هیچ چیزی احساس رضایت نمی کنم.
ه) به طور کلی ناراضی هستم.
 
تست 5
الف) خود را گناه کار احساس نمی کنم.
ب) خود را معمولا بد و بی لیاقت احساس می کنم.
ج) معمولا خود را گناه کار احساس می کنم.
د) تقریبا همیشه خود را بد و بی لیاقت احساس می کنم.
ه) خود را خیلی بد یا خیلی بی لیاقت احساس می کنم.
 
تست 6
الف) احساس نمی کنم که تنبیه می شوم.
ب) احساس می کنم که برایم اتفاق بدی خواهد افتاد
ج) احساس می کنم که تنبیه می شوم یا تنبیه خواهم شد.
د) احساس می کنم که سزاوار تنبیه شدن هستم.
ه) نسبت به خودم کینه دارم.
 
تست 7
الف) احساس نمی کنم که سرخورده ام.
ب) احساس می کنم که سرخورده ام.
ج) خودم را دوست ندارم.
د) از خودم بیزام.
ه) نسبت به خودم کینه دارم.
 
تست 8
الف) احساس نمی کنم که بدتر از دیگران هستم.
ب) به خاطر ضعف ها و خطاهایی که دارم، از خودم انتقاد می کنم.
ج) خود را به خاطر خطاهایم سرزنش می کنم.
د) هر اتفاق بدی که می افتد خود را سرزنش می کنم.
تست 9
الف) به این فکر نیستم که آسیبی به خود برسانم.
ب) فکرهای آسیب رساندن به خود دارم اما به مرحله اجرا در نمی آورم.
ج) احساس می کنم اگر بمیرم بهتر است.
د) احساس می کنم که اگر بمیرم خانواده ام راحت خواهد شد.
ه) اگر بتوانم خودم را می کشم.
 
تست 10
الف) بیشتر از حد معمول گریه نمی کنم.
ب) نسبت به گذشته بیشتر گریه می کنم.
ج) در حال حاضر، همیشه گریه می کنم، نمی توانم گریه نکنم.
د) قبلا می توانستم گریه کنم، اما حالا اصلا نمی توانم گریه کنم، حتی اگر بخواهم.
 
تست 11
الف) حال که عادت کرده ام، دیگر عصبانی نمی شوم.
ب) در حال حاضر، بیشتر از مواقع عادی، ناراحت یا عصبانی می شوم.
ج) به طور دائم عصبانی می شوم.
د) در اثر چیزهایی که معمولا مرا عصبانی می کردند دیگر عصبانی نمی شوم.
 
تست 12
الف) علاقه خود را نسبت به مردم از دست نداده ام.
ب) نسبت به گذشته، کمتر به مردم علاقه دارم.
ج) بیشترین علاقه خود را به مردم از دست داده ام و نمی توانم به آن ها احساس داشته باشم.
د) همه علاقه خود را به مردم از دست داده ام و اصلا به فکر آن ها نیستم.
 
تست 13
الف) مثل گذشته، بخوبی تصمیم می گیرم.
ب) سعی می کنم تصمیم گیری ها را به عقب بیاندازم.
ج) برای تصمیم گیری، دشواری های زیادی دارم.
د) اصلا نمی توانم تصمیم بگیرم.
 
تست 14
الف) فکر نمی کنم مثل گذشته زشت به نظر برسم.
ب) نگرانم که پیر و غیرجذاب به نظر برسم.
ج) احساس می کنم که تغییرات زیادی کرده ام و غیرجذاب شده ام.
د) خود را زشت و نفرت انگیز احساس می کنم.
 
تست 15
الف) عملا می توانم به خوبی گذشته کار کنم.
ب) برای شروع یک کار به تلاش های زیادی نیاز دارم.
ج) به خوبی گذشته کار نمی کنم.
د) برای انجام دادن یک کار، خیلی باید به خود فشار بیاورم.
ه) هیچ کاری نمی توانم انجام دهم.
 
تست 16
الف) طبق معمول خوب می توانم بخوابم.
ب) صبح ها خسته تر از معمول بیدار می شوم.
ج) یک یا دو ساعت زودتر از معمول بیدار می شوم و به دشواری می توانم دوباره بخوابم.
د) هر روز خیلی زود از خواب بیدار می شوم و نمی توانم بیشتر از پنج ساعت بخوابم.
 
تست 17
الف) خسته تر از همیشه نیستم.
ب) نسبت به گذشته زودتر خسته می شوم.
ج) هر کاری انجام بدهم خسته می شوم.
د) خیلی خسته تر از آن هستم که کاری انجام بدهم.
 
تست 18
الف) اشتهایم مثل همیشه خوب است.
ب) اشتهایم به خوبی همیشه نیست.
ج) در حال حاضر اشتهای خوبی ندارم.
د) اصلا اشتها ندارم.
 
تست 19
الف) در این اواخر، وزنم خیلی کم نشده است.
ب) وزنم بیش از 2.5 کیلوگرم کرم شده است.
ج) وزنم بیش از 5 کیلوگرم کم شده است.
د

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید