هر روز!
هر روز!

تست هوش از غضنفر تست هوش از غضنفر تست

تست هوش از غضنفر تست هوش از غضنفر 
 تست

تست هوش از غضنفر
تست هوش از غضنفر
تست هوش یارو
تست هوش از یارو ...فرق بلال و خیار چیست؟
شباهت بلال و خیار چیست؟
هیچکدامشان در «تایتانیک» بازی نکردند
چرا روی آدرس اینترنت به جای یک دبیلیو، سه تا دبیلیو می‌گذارند؟
چون کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه
برای قطع جریان برق چه باید کرد؟
باید قبض آن را پرداخت نکرد
آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟ دندان مصنوعی
چطور می‌شود چهارنفر زیر یک چتر به‌ایستند و خیس نشوند؟
وقتی هوا آفتابی باشد این کار را انجام دهند
چرا لک‌لک موقع خواب یک پایش را بالا می‌گیرد؟
چون اگر هر دو را بالا بگیرد، می‌افتد
چرا دو دوتا می‌شود پنج تا؟
چون علم پیشرفت کرده
اختراعی که برای جبران اشتباهات بشر درست شده چیست؟
طلاق
چه طوری زیر دریایی رو غرق می‌کنن؟
یه غواص میره در می‌زنه
خط وسط قرص برای چیه؟
برای اینکه اگه با آب نرفت پایین با پیچ‌گوشتی بره
اگه یه نقطه آبی روی دیوار دیدید که حرکت می‌کند چیست؟
مورچه‌ای است که شلوار لی پوشیده
منبع تلخیص ashpazonline.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید