هر روز!
هر روز!

تست هوش:اشتباه تصویر کجاست (3) تست هوش:اشتباه تصویر کجاست (3)

تست هوش:اشتباه تصویر کجاست (3) 
 تست هوش:اشتباه تصویر کجاست (3)

تست هوش:اشتباه تصویر کجاست (3)
تست هوش:اشتباه تصویر کجاست (3) : تست هوش:اشتباه تصویر کجاست (3)
: تست هوش:اشتباه تصویر کجاست (3)
اشتباه تصویر کجاست
 

به گزارش : تست هوش تصویری با جواب
 
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
♣♣♣
 
پاسخ تست هوش :
1- نداشتن پلاک ماشین
 
2- لنگرکشتی باید جلوش باشه..این کشتی لنگرش عقبش هس
 
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید