هر روز!
هر روز!

تست هوش به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

تست هوش به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟

تست هوش به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟
 
به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟
 
تست هوش به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟ : تست هوش به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟
: تست هوش به جای علامت سوال چه عددی قرار میگیرد؟
به گزارش : تست هوش تصویری با جواب
 
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ تست هوش:
پاسخ عدد ۴۵ هست 
بطری = 13
همزن قرمز = 1
اسباب بازی = 22
 
گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید