هر روز!
هر روز!

تست هوش (۳) تست هوش (۳) : تست هوش (۳)

تست هوش (۳) تست هوش (۳) : تست هوش (۳)

تست هوش (۳)
تست هوش (۳) : تست هوش (۳)
: تست هوش (۳)
: ۱- عدد بعد از اعداد پایین چی هست ؟
به گزارش : ۱ ۲ ۶ ۲۴ ۱۲۰ ۷۲۰ ؟
۲- در شکل پایین و در سمت چپ شش مربع راهنما وجود دارد کدامیک از چهار مربع سمت راست باید به جای مربع علامت سوال قرار بگیرد ؟

↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
پاسخ سوال اول :
۱ ۲ ۶ ۲۴ ۱۲۰ ۷۲۰ ۵۰۴۰
و دلیل اش هم اینه که این اعداد هر کدوم برای ساخت عدد بعدی در یک رشته اعداد که از ۲ شروع شده ضرب شدن یعنی یک ضربدر ۲ شده شده ۲ . ۲ ضربدر ۳ میشه شش . و همینطور تا ۷۲۰ ضربدر هفت میشه ۵۰۴۰ .
پاسخ سوال دوم :شکل شماره یک (۱)

پاسخ این سوال اینطوری هست که در مربع های سمت چپ شما باید تعداد تقاطع های که خط ها با هم پیدا کردن بشمارید مثلآ در ردیف آخر : مربع اول سه تقاطع ، مربع دوم چهار تقاطع پس مربع علامت سوال باید پنج تا تقاطع داشته باشه که در مربع شماره یک این موضوع وجود داره. پس گزینه یک درست هست . / ایران ویج

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید