هر روز!
هر روز!

تست هوش: خرافات در گزینش اعداد! تست هوش: خرافات در

تست هوش: خرافات در گزینش اعداد! 
 تست هوش: خرافات در

تست هوش: خرافات در گزینش اعداد!
تست هوش: خرافات در گزینش اعداد! : تست هوش: خرافات در گزینش اعداد!
: تست هوش: خرافات در گزینش اعداد!
تست هوش اعداد
 
به گزارش : مریم، دختری است عاشق ریاضیات و البته اعداد را هم خیلی دوست دارد. تنها مشکلی که وجود دارد این است که شاید کمی درباره اعداد، خرافاتی است و بعضی اعداد را مشخصاً خیلی دوست دارد و بعضی اعداد را هم بیهوده می داند!
 
به عنوان مثال، عدد 225 را خیلی دوست دارد ولی با 224 میانه خوبی ندارد! 0 را خیلی خاص می داند ولی 800 برایش عددِ با ارزشی محسوب نمی شود. و جالب تر از همه اینکه عنوان می کند عدد رویایی اش 144 است ولی 145 برایش کابوسی بیش نیست!!
 
با این شناختی که از روحیات مریم پیدا کردید، آیا می توانید حدس بزنید بین دو عدد 324 و 325 کدام عدد برایش جذاب تر خواهد بود؟ چرا؟
 
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
 
پاسخ تست هوش: خرافات در گزینش اعداد!
عدد 324 جذاب تر است.
تمام اعدادی که مریم بصورت ویژه دوست دارد، یک خصوصیت مشترک دارند: همگی مربع کامل هستند. (324=18x18)
البته تحلیل های دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد، از جمله مجموع ارقام و بخش پذیری بر 9 (یا 3)
 

هوش خود را بسنجید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید