هر روز!
هر روز!

تست هوش و معما : مکعب های قرمز تست هوش

تست هوش و معما : مکعب های قرمز تست هوش

تست هوش و معما : مکعب های قرمز
تست هوش و معما : مکعب های قرمز
تست هوش و معما : مکعب های قرمز : تست هوش و معما : مکعب های قرمز
: تست هوش و معما : مکعب های قرمز
به گزارش : معمای مکعب های قرمز
اختصاصی: 
در پروژه ای قصد داریم یک مکعب بزرگ که از 27 مکعب کوچک تشکیل شده، بسازیم. سطح بیرونی این سازه به رنگ قرمز است. به نظر شما بعد از ساختن مکعب بزرگ، چند مکعب کوچک داریم که فقط در دو وجه به رنگ قرمز هستند؟ 
*******
*******
*******
*******
*******
پاسخ : با کمی دقت متوجه می شوید که در لبه های مکعب بزرگ ، مکعب های کوچک قرار دارند که در دو وجه به رنگ قرمز می باشند . با این توضیح در این ساختمان 12 مکعب وجود دارد که در دو وجه به رنگ قرمز می باشد. هم چنین در این ساختمان 8 مکعب با سه وجه قرمز و 1 مکعب کاملا بی رنگ داریم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید