مطالب جالب!
مطالب جالب!

تشعشعات تلفن همراه شفابخش آلزایمر! کیهان: محققان مركز تحقیقاتی بیماران

تشعشعات تلفن همراه شفابخش آلزایمر! 
 کیهان: محققان مركز تحقیقاتی بیماران

تشعشعات تلفن همراه شفابخش آلزایمر!
کیهان: محققان مركز تحقیقاتی بیماران آلزایمر فلوریدا اعلام كردند تابشهای تلفنهای همراه نه تنها سرطان زا نیستند، بلكه می توانند مانع از بروز آلزایمر شده یا این بیماری را تحت كنترل درآورند. با وجود ادعاهایی كه در زمینه سرطان زا بودن تابشهای ناشی از تلفنهای همراه می شود، مطالعات جدید نشان می دهند امواج رادیویی می توانند مانعی بر بروز بیماری آلزایمر حداقل در موشها باشند در حالی كه این امواج در موشهایی كه به آلزایمر مبتلا نیستند باعث بهبود فعالیتهای مغزی نیز می شود. در واقع قرار دادن موشهای مبتلا به آلزایمر در معرض امواج الكترومغناطیسی ناشی از تلفنهای همراه باعث پاك شدن رسوبات بتاآمیلویید در مغز می شود، پروتئینی كه به شدت با بیماری آلزایمر در ارتباط است. به گفته دانشمندان تابشهای تلفن همراه باعث افزایش حرارت مغز شده و باعث می شود سلولهای مغزی این رسوبات را در این حرارت از خود بزدایند. این محققان معتقدند امواج تلفن همراه بر روی مغز انسان نیز تأثیری مشابه خواهد داشت اما با این حال مطالعه بر روی جوندگان همیشه به مفهوم خلق درمانهای مؤثر انسانی نخواهد بود و تحقیقات بیشتری برای اثبات این تأثیر نیاز خواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید