مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویری زیبا از سطح جوشان خورشید خبرگزاری مهر: دانشمندان

تصاویری زیبا از سطح جوشان خورشید 
 خبرگزاری مهر: دانشمندان

تصاویری زیبا از سطح جوشان خورشید
خبرگزاری مهر: دانشمندان رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا که چشم فضایی خیره شده به سمت خورشید است، راه جدیدی برای نگاه کردن به ستاره‌ای یافته‌اند که به سیاره ما گرما می‌دهد.

 این تصویر از رنگهای آبی و قهوه ای سطح درحال جوشش ستاره خورشید با دمای حدود 600 درجه سانتی گراد است که از طریق طول موجی رصد شده که فعالیت همیشگی آن را برجسته کرده است.

اسکات وسینر از مرکز فضایی گودارد گفت: هیچ علمی در پس این تصویر نیست، بلکه تنها زیبایی آن بوده که حائز اهمیت است.رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا چشم خیره به خورشید است که این تصویر را از سطح درحال جوشش خورشید گرفته است

یک سخنگوی ناسا گفت: در ویدئو منتشر شده تصاویر این رصد خانه را کنار هم گذاشته است. درحالی که هیچ نکته خاص علمی در این فرآیند وجود ندارد اما این تصاویر از شیوه جدید نگاه کردن به خورشید بسیار زیبا است.
 

تصاویر اصلی 171 انگسترم طول موج ماورای بنفش دارد که نشان دهنده دماعی معادل 599,726 سانتیگراد استاین تصاویر فعالیت 24 ساعته خورشید در سپتامبر 2011 است که به تازگی منتشر شده است

رصدخانه دینامیک خورشیدی در سالهای اخیر بهترین تصاویر را از فوران و طوفانهای خورشیدی فراهم کرده است.

عصر فضا با دوره فعالیتهای بسیار خورشید همراه شده است.

 ایزوتوپهای صفحات یخی و حلقه های درختان که قدمت آنها را نشان می دهد به ما می گوید که این بیشینه دمای خورشید یکی از 24 مورد فعالیت زیاد خورشید طی 9300 سال گذشته است.

رصدخانه دینامیک خورشیدی (Solar Dynamics Observatory) نام یک رصدخانه خورشیدی متعلق به ناسا است که در مدار ژئوسنکرون واز ارتفاع 22300 مایلی، فعالیتهای خورشیدی را با هدف کلی بررسی اثرات خورشید بر محیط اطراف و جو زمین زیر نظر دارد.

دانشمندان با کمک این تلسکوپ به پیش بینی طوفانهای خورشیدی می پردازند تا از اثرات مخرب این طوفانها بر ماهواره هایی که در مدار هستند و ایستگاههای فضایی که مسکونی هستند جلوگیری کرده و همچنین به شناخت بیشتر رفتار نزدیکترین ستاره به زمین برسند.    

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید