مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر استتار جالب سربازان در جنگ خبرگزاری فارس: سربازان جنگ

تصاویر استتار جالب سربازان در جنگ 
 خبرگزاری فارس: سربازان جنگ

تصاویر استتار جالب سربازان در جنگ
خبرگزاری فارس: سربازان جنگ زمانی که می‌خواهند در برابر دشمن عملیات انجام دهند چگونه خود را پنهان می‌کنند.

سربازان جنگ در عملیات خود در برابر دشمن با پوشیدن لباسهایی شبیه طبیعت خود را استتار می‌کنند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید