مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: تشییع پیکر دانش آموز پیرانشهری خبرگزاری مهر: مراسم

تصاویر: تشییع پیکر دانش آموز پیرانشهری 
 خبرگزاری مهر: مراسم

تصاویر: تشییع پیکر دانش آموز پیرانشهری
خبرگزاری مهر: مراسم تشییع پیکر دانش آموز متوفی پیرانشهری در حادثه آتش سوزی صبح دوشنبه برگزار شد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید