مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر جالب: اگر ستاره ها ستاره نبودند! روزگارنو: «اگر ستاره

تصاویر جالب: اگر ستاره ها ستاره نبودند! 
 روزگارنو: «اگر ستاره

تصاویر جالب: اگر ستاره ها ستاره نبودند!
روزگارنو: «اگر ستاره نبودند ستاره ها چه شکلی می شدند؟» شاید این سوال برای ما هرگز پیش نیامده باشد؛ اما شرکتی هم به آن اندیشیده و هم به آن پاسخ داده است.

 اگر جاستین بیبر آن گوشواره الماس معروف را بر گوشش نیاویخته بود و موهایش را هم به شکل سنتی اصلاح کرده بود و ...، باز هم این قدر جذاب به نظر می رسید!شرکت "voucher codespro" پس از بررسی پوشش و آرایش های مختلف چهره های مشهور به این نتیجه رسیده است که لشکری از مشاوران زیبایی و مدلینک می توانند از هر کسی یک فرد جذاب بسازند!... در واقع در پشت صحنه جذابیت افراد مشهور تعداد زیادی از متخصصان ایستاده اند که از ورزش و تغذیه تا نحوه پوشش و گویش و راه رفتن و نگاه کردن و ... را به آنان می آموزند.

حالا بیایید ظاهر فعلی افراد مشهور را با وضعیت احتمالی آنان در حالت عادی مقایسه کنیم:
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید