مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: خسته‌‌ ترین مسافران جهان! خبرگزاری ایسنا: ریل‌های قطار جنوب

تصاویر: خسته‌‌ ترین مسافران جهان! 
 خبرگزاری ایسنا: ریل‌های قطار جنوب

تصاویر: خسته‌‌ ترین مسافران جهان!
خبرگزاری ایسنا: ریل‌های قطار جنوب در امتداد تاریخ سفر در ایران کشیده شده‌اند. مسافرانی که می‌روند و مسافرانی که می‌آیند، ریل‌های جنوب چه شوق‌ها که با خود آورده‌اند و چه خستگی‌ها که بر دوش کشیده‌اند.

خسته‌ترین مسافران این ریل‌ها، مسافران قطار عادی هستند که بیش از 20 ساعت بر روی صندلی‌های سخت واگن‌های قدیمی می‌نشینند و تا مقصد، ایستگاه به ایستگاه انتظار رسیدن را می‌کشند.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید