مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر دردناک از سلاخ خانه مارها شفقنا: در این کارخانه

تصاویر دردناک از سلاخ خانه مارها 
 شفقنا: در این کارخانه

تصاویر دردناک از سلاخ خانه مارها
شفقنا: در این کارخانه روزانه هزاران مار پوست کنده می وشند تا پوستشان برای لباس و کیف و  کفش کمربند و امثال آن به کشورهای اروپایی ارسال شود.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید