مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر دلخراش از انفجار مرگبار بیروت (18+) فرارو: انفجار

تصاویر دلخراش از انفجار مرگبار بیروت (18+) 
 فرارو: انفجار

تصاویر دلخراش از انفجار مرگبار بیروت (18+)
فرارو: انفجار بمب در منطقه بئرالحسن در الجناح در حومه جنوبی نزدیکی سفارت ایران در بیروت 23کشته به همراه داشت. در این دو انفجار تا این لحظه بیش از 146 نفر زخمی شدند.

عکس های زیر تازه ترین تصاویری است که از انفجارهای تروریستی امروز در بیروت برای خبرگزاری ها ارسال شده است.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید