مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر دلخراش شکار نهنگ در جزایر فارو 18+ شکار نهنگ

تصاویر دلخراش شکار نهنگ در جزایر فارو 18+ 
 شکار نهنگ

تصاویر دلخراش شکار نهنگ در جزایر فارو 18+
شکار نهنگ های خلبان در جزایر فارو دانمارک هر ساله و در پایان ماه نوامبر انجام می شود.

آنها این نهنگ ها را نخست با قایق هایشان به داخل خلیج رانده و سپس آنها را کشته و بین اهالی جزیره تقسیم می کنند.

هدف آنها از شکار تامین خوراک آنها به ویژه در زمستان می باشد که به گفته خودشان شکار برای اهداف تجاری انجام نمی شود.منبع: آپام
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir  


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید