مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: زیبایی های کویر ورزنه خبرگزاری فارس: کویر ورزنه در

تصاویر: زیبایی های کویر ورزنه 
 خبرگزاری فارس: کویر ورزنه در

تصاویر: زیبایی های کویر ورزنه
خبرگزاری فارس: کویر ورزنه در 100 کلیومتری شرق اصفهان و 150 کیلومتری غرب یزد در استان اصفهان قرار دارد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید