مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه تابناک: درجه برودت

تصاویر: سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه 
 تابناک: درجه برودت

تصاویر: سرمای 50 درجه زیر صفر روسیه
تابناک: درجه برودت هوا در چند منطقه در خاور دور روسیه ازجمله منطقه 'اویمیاکون' به 53 درجه زیر صفر رسید.

 بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی روسیه، این میزان درجه برودت هوا تا یک هفته دیگر دراین منطقه ادامه خواهد داشت.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید