مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر شگفت انگیزی از بزرگترین غار دنیا! خبرگزاری فارس :

تصاویر شگفت انگیزی از بزرگترین غار دنیا! 
 خبرگزاری فارس :

تصاویر شگفت انگیزی از بزرگترین غار دنیا!
خبرگزاری فارس : غار "هانگ سون دونگ" در ویتنام دارای یک جنگل داخلی است. این غار به حدی وسیع است که برای وارد شدن به آن باید از یک مسیر عمودی به ارتفاع یک آسمانخراش 40 طبقه پایین رفت.

در آستانه ورود به "هانگ سون دونگ"، یک ستون غول پیکر از رسوبات کربنات کلسیم همانند برجی بلند در برابر دیدگان مکتشفان این غار عظیم ظاهر می شود.

در آوریل 2009 تیمی متشکل از مکتشفان انگلیسی و ویتنامی شروع به اکتشاف "هانگ سون دونگ" کردند و دریافتند که زیر جنگلهای بارانی در مرز میان ویتنام و لائوس غاری خیره کننده به طول بیش از 4 کیلومتر و در برخی نقاط با ارتفاع بیش از 180 متر امتداد یافته است.

بررسیها نشان داد که یک رودخانه زیرزمینی بین دو تا پنج میلیون سال قبل این غار را در زیر این جنگل بارانی حفر کرده است.

مکتشفان از سال 1990 به این منطقه اعزام می شوند و تاکنون توانسته اند بیش از 150 غار را کشف کرده و بیش از 140 کیلومتر تونل در داخل این غارها را نشانه گذاری کنند.

در این راستا، مجله علمی نشنال جغرافی در اولین شماره سال 2011 خود گزارشی تصویری از مناظر دیدنی این غار را منتشر کرده است.برای ورود به این غار باید از مسیری به وسعت یک آسمانخراش 40 طبقه پایین رفتغار هانگ سون دونگ شایر بزرگترین تونل افقی دنیا را داشته باشدیک ستون از رسوبات کربنات کلیسمورودی غاریک دیوار کچی رنگی در خروجی غار که شبیه جلبکهای عظیم به نظر می رسدسنگهای ورودی این غار بسیار لغزان هستندرشد گیاهان در مناطق اولیه غار که هنوز نور به آنها می تابد. این مناطق محل زندگی مارها، پرندگان و میمونها هستندحوضچه های خشک شده ای که سنگهای آن مانند دانه های قطره بر روی هم انباشته شده اندمسیری که در اثر حرکت آبهای کلسیتی ایجاد شده و با خزه ها و جلبکها پوشانده شده استهمانند یک قعلعه شگفت انگیز، تصویر یک صخره بزرگ در آب افتاده استرسوبات کربنات کلسیم عظیم که راه را بر غار شناسان می بندند
در فصل خشک از آوریل تا نوامبر می توان به قسمتهای درونی تر غار بدون ترس از سیل آبهای زیرزمینی رفتاین غار هانگ لونگ کن است که در سال 2010 کشف شد اعتقاد بر این است که این غار به هانگ سون دون وصل می شوداستلاگمیتهای عمق غار "هانگ  لونگ کن"

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید