هر روز!
هر روز!

تصاویر | فروش کوسه نهنگ غول پیکر در بازار ماهی فروشان

تصاویر | فروش کوسه نهنگ غول پیکر در بازار ماهی فروشان

تصاویر | فروش کوسه نهنگ غول پیکر در بازار ماهی فروشان چین
چند رسانه ای > عکس - فروش گونه در حال انقراض یک کوسه نهنگ غول پیکر در بازار ماهیگیران فوجیان چین سر و صدای زیادی به پا کرد. تصاویر منتشر شده نشان می دهد چند ماهیگیر لاشه یک کوسه نهنگ را پشت کامیون قرار داده و مشغول فروش آن هستند.
: تصاویر | فروش کوسه نهنگ غول پیکر در بازار ماهی فروشان چین
 
 
به گزارش :
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید